Historiale ende ware beschrijvinghe vande reyse des admiraels Cornelis Matelief de Jonghe, naer de Oost-Indien, wtghetrocken in Mayo 1605. Mitsgaders de belegheringhe voor Malacca, als ooc den slach ter zee teghen de Portugijssche armade, ende andere discourssen
 
 
Author: Cornelis Matelief de Jonghe
 
Publisher: Jan Janssz.
 
Year: 1608
 

Open Document (1.7 MB)

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 71 of 2245)