The Dutch East India Company and its Coromandel trade 1700-1740
 
By S. Arasaratnam
In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 123 (1967), no: 3, Leiden, 325-346
 

Open document

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1061 of 2245)