Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize
 
 
Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsche Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: en ??inzonderheit ein wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Door gaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na't leven aldaer getekent
 
Author: Nieuhof, Johannes, 1618-1672; Nieuhof, Hendrik; Meurs, Jacob van, 1619-1680, printer
 
Publisher: T'Amsterdam : Voor de weduwe van Jacob van Meurs, op de Keizers-gracht
 
Date: 1682
 

  Open document (62 MB)

 
 
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 84 of 2245)