The Malay-Aborigine nexus under Malay rule
N. Dodge
In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 137 (1981), no: 1, Leiden, 1-16
 

Open document

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1099 of 2245)