Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische maetschappye
 
 
Op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder-koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie ein vier en zestig, op de kust van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort: en het derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche keizer van Sina en Oost-Tartarye: onder beleit van Zijne Ed. Pieter van Hoorn. Beneffens een beschryving van geheel Sina. Verciert doorgaens met verscheide kopere platen
 
Author: Dapper, Olfert, 1639-1689
Publisher: Amsterdam : J. van Meurs
 
Date: 1670
 

  Open document (80 MB)

 
 
 
Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 64 of 2245)