Cerita Hang Li Po: Ode Persahabatan Kedua-dua Bangsa China-Malaysia
 
KONG YUANZHI
 
Dalam tempoh undangan saya sebagai profesor pelawat di Universiti Malaya
dari Mei 1999 hingga Mei 2000, ramai teman dan mahasiswa Malaysia mengajukan
pertanyaan yang berikut: Dari mana berasalnya cerita Hang Li Po? Apakah kaitan
Hang Li Po dengan Zheng He (Cheng Ho)? Adakah cerita itu tercatat dalam
buku sejarah Cina? Apakah latar belakang historis cerita Hang Li Po? Apakah
pula sebabnya cerita Hang Li Po sangat disenangi rakyat negara China dan
Malaysia? Soal-soal tersebut sangatlah menarik.
 

Open document

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 843 of 2245)