The surrender of Dutch Malacca, 1795
D. Bassett
In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 117 (1961), no: 3, Leiden, 344-358
 

Open document

Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 1138 of 2245)